Zachęcamy druhów OSP do korespondencji poprzez usługi e-PUAP

Informujemy, że od maja 2019 roku na platformie e-PUAP Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach aktywne są następujące e-usługi z zakresu spraw OSP:

Formularze znajdują się w zakładce: “Sprawy ogólne”: “Pisma do urzędu”.

Zachęcamy druhów ochotników do załatwiania spraw przez internet z wykorzystaniem powyższych usług.

Korzystanie z e-usług wymaga posiadania tzw. Profilu Zaufanego, czyli darmowego narzędzia, które umożliwia m.in. logowanie i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

Więcej na: https://epuap.gov.pl/wps/portal                  e-PUAP:  Sprawdź, jak korzystać

SKRÓCONA INSTRUKCJA .pdf

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content