Wznowienie naboru do służby

Informacja

Informujemy, że w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach zostaną przeprowadzone kolejne etapy naboru do służby określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 11 marca 2020 r., tj.:

 

Etap II – Testy sprawności fizycznej (beep test, koperta, drążek)

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach; ul. 3 Maja 107

 

Etap III – Sprawdzian braku lęku wysokości

Siedziba Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach; ul. 3 maja 140

 

Etap IV – sprawdzian z pływania

Pływalnia MOSiR Proszowice; ul. Parkowa 10

Daty i godziny sprawdzianów dla poszczególnych kandydatów (link)

 

Uwaga!

Osoby przystępujące do testów sprawnościowych i sprawdzianu z braku zobowiązane są posiadać strój sportowy. Osoby w nieodpowiednim obuwiu nie zostaną dopuszczone do biegu i tym samym nie zaliczą sprawdzianu. Podczas testu z pływania obowiązuje strój zgodny z regulaminem pływalni.

Kandydaci przed przystąpieniem do testów potwierdzają swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego oraz oryginału zaświadczenia lekarskiego. Kandydatom, posiadającym ważne zaświadczenie potwierdzające zaliczenie testu sprawności fizycznej, wydane przez inną jednostkę organizacyjną PSP. Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony wyłącznie po okazaniu oryginału tego zaświadczenia.

Obecność obowiązkowa

Podczas sprawdzianów kandydaci są zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronavirusa.

Daty i godziny podane w powyższym harmonogramie mogą ulec zmianie z powodu stanu epidemii oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Dodatkowe informację dotyczące naboru można uzyskać pod numerem 12 385 31 66.

Bieżące informacje o jakichkolwiek zmianach w procesie naboru podawane będą na stronie internetowej https://archiwum.straz-proszowice.pl/ogloszenia/

 

Przygotował: st. kpt. Krzysztof Jaskulski

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content