Szkolenia OSP

Szkolenia dla członków OSP planowane w KP PSP Proszowice.

Szkolenia odbywaja sie zgodnie z zasadmi szkolenia członków OSP zatwierdzonymi przez Komednanta Głownego PSP w 2015 r. 

Link do zasad

 Terminy wiosna 2020 r.:


 

Szkolenie Podstawowe Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych według programu z 2015 r.

 

Kurs planowany jest w okresie 13.01. 2020 r. do 24.02.2020 r.

Dokumenty na kurs należy składać do dnia 10.01.2020 r.

 

Szczegóły


 

Kolejność kursów uzależniona będzie od ilości chętnych na poszczególne kursy.

 

Sprawy dotyczące szkoleń prowadzi Wydział d.s operacyjno-szkoleniowych.

Skierowania przyjmowane są w godzinach 8-15 w siedzibie KP PSP – proszę na skierowaniu dopisywać nr. kontaktowy i adres email

Wzór skierowania znajduje się w zakładce do pobrania

Zgłoszenia na szkolenie można także dokonać za pomocą e-usługi na platformie ePUAP Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach (Pokaż sprawy wybranego urzędu>Pisma do urzędu>”Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń i zgłoszenie do szkoleń strażaków OSP”) ePUAP

W pierwszej kolejności udział w szkoleniu mają strażacy KSRG z terenu powiatu, strażacy poza KSRG z powiatu proszowickiego.

Zakwalifikowani zostaną poinformowani o dokładnej dacie i godzinie rozpoczęcia poszczególnych kursów.

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele, poza komorą dymową i egzaminem – godziny popołudniowe w tygodniu.

 

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content