Porozumienie w sprawie zastępczego miejsca dla stanowiska kierowania

podpisanie porozumienia

26 listopada 2020 roku, w ramach przedsięwzięć mających na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach i Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dotyczące  zastępczego miejsca dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach w przypadku wystąpienia konieczności jego ewakuacji.

Pomieszczenie znajdować się będzie w budynku na terenie Poligonu SA PSP w Krakowie położonego w Kościelcu. Istniejąca tam infrastruktura, całodobowy dostęp oraz niewielka odległość od Proszowic pozwalają na szybkie uruchomienie zastępczego stanowiska kierowania i odzyskanie jego podstawowych funkcji.

Porozumienie podpisali: w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Proszowicach, jego

zastępca bryg. Bogdan Skowron oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała.

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content