Nabór do służby 2020

Informacja

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, terminy dalszych etapów nie są znane. Informacja o dacie wznowienia procesu naboru będzie podana ze znacznym wyprzedzeniem.

PROTOKÓŁ Z I ETAPU NABORU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Informujemy, że w związku ze stanem epidemii wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, terminy pozostałych etapów określone w harmonogramie przebiegu procesu naboru zamieszczonym w ogłoszeniu są nieaktualne.

Informacja o terminach dalszego przebiegu procesu naboru będzie podana do wiadomości na stronie internetowej www.straz-proszowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach.

Ponieważ zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w ogłoszeniu traci ważność po 30 dniach od dnia wystawienia, kandydat do naboru winien okazać zaświadczenie nie później niż w chwili przed przystąpieniem do testu.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO SŁUŻBY W PSP – 2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPOSÓB PRZEPROWADZANIA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI NR 2, 3, 4, 5

FILMY INSTRUKTAŻOWE, PLIK AUDIO DO PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

ROZPORZADZENIE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH

ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY

STANOWISKO KG PSP W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NABORU DO SŁUŻBY

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content