“Mikołaj” w szpitalu w Proszowicach

W poniedziałek (07.12.2020) nasi strażacy brali udział w niezwykłej akcji – mianowicie pomogli oni dostać się “Mikołajowi” na Oddział Dziecięcy Szpitala w Proszowicach. Strażacy razem z Fundacją Dr. Clown starali się umilić ten szczególny czas dzieciom, które w tym okresie przebywają w szpitalu. Całe wydarzenie odbyło się z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, adekwatnymi do obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content