JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
w PROSZOWICACH

JRG
JRG
JRG
JRG
JRG

JRG PROSZOWICE

Jednostka Ratownicza – Gaśnicza w Proszowicach zwana dalej JRG jest komórką organizacyjną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

JRG składa się z osób pełniących służbę zawodową na podstawie stosunku służbowego. Służbę w JRG pełni 37 strażaków w tym dwaj dowódcy i 35 ratowników podzielonych na trzy zmiany służbowe.

Do podstawowych zadań JRG należy w szczególności:

 • prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 • wykonywanie pomocniczej czynności ratowniczej w czasie klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 • prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego;
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej.

DOWÓDZTWO

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej


mł. bryg. mgr inż. Kwinta Zbigniew

tel. 123853171 | e-mail: z.kwinta@straz-proszowice.pl

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

mł. kpt. mgr inż. Marcin Szlachta

tel. 123853172 | e-mail: m.szlachta@straz-proszowice.pl

Zmiany

ZMIANA I

Dowódca I Zmiany

asp. sztab. Piotr Trzebiński

Zastępca Dowódcy I Zmiany

mł. kpt. Tomasz Idzik

ZMIANA II

Dowódca II Zmiany

asp. sztab. Robert Juszczyński

Zastępca Dowódcy II Zmiany

kpt. mgr inż. Marcin Soczówka
 • asp. sztab. inż. Radosław CABA d-ca zastępu
 • asp. mgr inż. Kamil SZENIAWSKI d-ca zastępu
 • asp. Błażej CISAK st. operator sprzętu
 • mł. asp. inż. Piotr PIĄTEK st. operator sprzętu
 • ogn. Grzegorz MAZUREK st. ratownik-kierowca
 • ogn. Radosław  RUSIECKI ratownik-kierowca
 • mł. ogn. mgr inż.  Piotr KOZIOŁ ratownik-kierowca
 • st. sekc. Mateusz WOJCIESZEK ratownik-kierowca
 • st. str. Rafał GOŁDYN stażysta

ZMIANA III

Dowódca III Zmiany

mł. kpt. inż. Grzegorz Caba

Zastępca Dowódcy III Zmiany

st. asp. inż. Jacek Musiał
 • asp. Łukasz KURAŚ d-ca zastępu
 • st. asp. Jacek STĘPIEŃ d-ca zastępu
 • mł. asp. Dominik POGOŃ ratownik
 • st. ogn. Rafał ŻYWOT st. operator sprzętu
 • st. ogn. Dariusz DUKAT st. operator sprzętu
 • st. ogn. Adam WCISŁO st. ratownik-kierowca
 • ogn. Łukasz CZEKAJ st. ratownik-kierowca
 • ogn. Artur KOCIŃSKI ratownik
 • st. sekc. Sławomir STUGLIK ratownik-kierowca
 • str. Kamil WIĄCEK stażysta

Wyposażenie

Straż Proszowice

GBARt 2,9/16 MAN 521K21

 • Samochód średni ratowniczo-gaśniczy wyposażony w autopompę dwuzakresową pożarniczą o wydajności 1600 l/min.
 • Zbiornik wody o pojemności 2900 l i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 300 l.
 • Armaturę wodno-pianową
 • Napęd 4x4
 • Sprzęt ratownictwa wysokościowego; chemicznego
 • Ratowniczy sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny
 • Ratowniczy sprzęt mechaniczny
 • Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego
 • Agregat prądotwórczy; urządzenia wykrywczo pomiarowe, zestaw PSP R1
Straż Proszowice

GCBARt 5/40 MAN 521K26

 • Samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy wyposażony w autopompę dwuzakresową pożarniczą o wydajności 4000 l/min. oraz 250 l/min przy szybkim natarciu.
 • Zbiornik wody o pojemności 5000 l i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 l.
 • Armaturę wodno-pianową
 • Napęd 4x4
 • Ratowniczy sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, mechaniczny
 • Agregat prądotwórczy, Sprzęt oświetleniowy
 • Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego
 • Deska ortopedyczna + szyny kramera + torba R1
Straż Proszowice

SH-25 MAN 521K53

 • Podnośnik Hydrauliczny na podwoziu Mana w zabudowie Bumar Koszalin o maksymalnym zasięgu roboczym 25m.
 • Napęd 4x2
 • Ratowniczy sprzęt mechaniczny
 • Sprzęt ochrony układu oddechowego
 • Deska ortopedyczna + szyny kramera + torba R1.
Straż Proszowice

GBARt 2,5/24 Renalut 521K22

 • Samochód średni ratowniczo-gaśniczy wyposażony w autopompę dwuzakresową pożarniczą o wydajności 2400 l/min. oraz 150 l/min przy szybkim natarciu.
 • Zbiornik wody o pojemności 2500 l i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l.
 • Armaturę wodno-pianową
 • Napęd 4x2
 • Sprzęt ratownictwa wysokościowego; chemicznego
 • Ratowniczy sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, mechaniczny
 • Wentylator oddymiający, Sprzęt oświetleniowy
 • Sprzęt Ochrony Układu Oddechowego
 • Agregat prądotwórczy; urządzenia wykrywczo pomiarowe, zestaw PSP R1
Straż Proszowice

SLRR Nissan 521K90

 • Lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy marki Nissan Navara na którym znajduje się zestaw PSP R-1 oraz osprzęt ratownictwa wodnego.
 • Napęd 4x4
 • Wyciągarka elektryczna
Straż Proszowice

Quad ATV 520K77

 • Dwuosobowy pojazd typu quad o napędzie 4x4 wyposażony w wyciągarkę i pług o masie 356 kg.
Straż Proszowice

Zestaw pompowy dużej wydajności do wody zanieczyszczonej

 • Wydajność maksymalna: 648 m3/h (10.800 l/min)
 • Pompa napędzana silnikiem wysokoprężnym z rozruchem elektrycznym.
 • Maksymalna wysokość ssania: 7 m
 • Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m
 • Wymiar przepompowywanej cząstki stałej: 80 mm
 • Pompa typu BA to wielofunkcyjna, samozasysająca, sucha pompa odśrodkowa do wody czystej, zanieczyszczonej, a także do surowych ścieków zawierających duże zanieczyszczenia stałe.
Straż Proszowice

Łódź aluminiowa ratownicza

 • Aluminiowa łódź z silnikiem strugowodnym o mocy 40 KM, łódź służy do przewozu sprzętu ratowniczego oraz do przeprowadzania ewakuacji z zagrożonych rejonów. W okresie zimowym na łodzi zamontowany jest do ratownictwa lodowego.

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content