Informacja dla kandydatów uczestniczących w naborze do służby

Informacja

Przypominamy!

W dniach 26 i 27 sierpnia br. odbędą się kolejne etapy naboru do służby w PSP ogłoszonego w dniu 11 marca 2020 r.

Kandydaci są zobowiązani:

  1. stawić się do testów sprawności fizycznej w miejsce i o godzinach określonych w harmonogramie zamieszczonym w poprzedniej informacji,
  2. przestrzegać przyjętych zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (reżim sanitarny, dystans społeczny),
  3. posiadać stosowny strój sportowy (do ćwiczeń przeprowadzanych w hali sportowej) oraz strój zgodny z regulaminem pływalni MOSIR w Proszowicach,
  4. posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie zgodne ze wzorem określonym w ogłoszeniu (ważność do 30 dni od dnia wystawienia),
  5. posiadać dokument tożsamości.

 

W przypadku dostarczenia przez kandydata zaświadczenia wydanego przez jednostkę organizacyjną PSP potwierdzającego zaliczenie testu sprawności fizycznej po dniu 3 października 2019 r., test sprawności uznaje się za zaliczony (ważność – 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia testu do dnia (terminu) składania dokumentów do naboru, tj. 3 kwietnia 2020 r.)

 

Przygotował:

st. kpt. Krzysztof Jaskulski (12 3853166)

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content