Category

Aktualności
12
mar

Fundacja “Solidarni”

Fundacja “Solidarni” Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom Państwowej Straży Pożarnej  oraz Członkom Ich Rodzin „Solidarni” ma na celu prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników, emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz członków ich rodzin, a w szczególności niesienie pomocy materialnej i finansowej: – poszkodowanym w wyniku zdarzenia losowego, – poszkodowanym, którzy doznali trwałej lub...
12
mar

Uroczyste ślubowanie oraz pożegnanie

Uroczyste ślubowanie oraz pożegnanie W dniu 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Janusz Chawiński przyjął ślubowanie str. Jakuba Kapały – funkcjonariusza przyjętego do służby przygotowawczej z dniem 1 grudnia 2019 r. 31 stycznia br. to także ostatni dzień służby ogn. Sebastiana Barańskiego...
12
mar

Konkurs Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS

Konkurs Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS Do 16 lutego 2020 r. można zgłaszać kandydatów do III edycji nagrody Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ANIMUS FORTIS (Mężny Duch), nawiązującej do najlepszych tradycji służb medycznych, której celem jest uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. Nagroda przyznawana jest w...
1 10 11 12

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content