By

Sekcja Organizacyjna
Informacja
01
wrz

Wyniki kolejnych etapów naboru

Protokół z II etapu naboru Protokół z III etapu naboru Protokół z IV etapu naboru
Informacja
20
sie

Informacja dla kandydatów uczestniczących w naborze do służby

Przypominamy! W dniach 26 i 27 sierpnia br. odbędą się kolejne etapy naboru do służby w PSP ogłoszonego w dniu 11 marca 2020 r. Kandydaci są zobowiązani: stawić się do testów sprawności fizycznej w miejsce i o godzinach określonych w harmonogramie zamieszczonym w poprzedniej informacji, przestrzegać przyjętych zasad dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa (reżim sanitarny, dystans...
Informacja
04
sie

Wznowienie naboru do służby

Informujemy, że w dniach 26 i 27 sierpnia 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach zostaną przeprowadzone kolejne etapy naboru do służby określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 11 marca 2020 r., tj.:   Etap II – Testy sprawności fizycznej (beep test, koperta, drążek) Sala gimnastyczna w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach; ul....
13
lip

11 lipca 2020. Akcja – Zostań Honorowym Dawcą Krwi

W dniu 11 lipca 2020 roku w godzinach 9.00 – 13.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach odbyła się zbiórka krwi. Organizatorem byli strażacy Komendy we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Nad zapewnieniem prawidłowej zbiórki krwi czuwał lekarz i wykwalifikowany personel. Cenny dar oddali strażacy z KP PSP Proszowice, strażacy ochotnicy...
1 2 3 4 5 6

Komenda Powiatowa PSP w Proszowicach

Archiwum

Kontakt

Telefon alarmowy: 998

Sekretariat Komendanta Powiatowego

te. 12 385 31 60

fax. 12 385 31 78

e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl

Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box
Skip to content