Szczególne zasady postępowania Inwestorów

Szczególne zasady postępowania Inwestorów w trybie Art. 56.1. Prawa budowlanego Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 491 z późn. zm.) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w nawiązaniu do art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego stanu epidemii, za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr tel. 12 385 31 67. Telefon czynny w godz. od 7.30 do 15.30.
Holler Box

Zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów

Szanowni Państwo w związku z ogłoszeniem na obszarze kraju stanu epidemii, instytucje administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników Komendy Powiatowej PSP, z dniem 12 października 2020 r. została zawieszona do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w Komendzie Powiatowej PSP w Proszowicach. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Wszelkie działania realizowane będą za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, telefonicznej i korespondencji tradycyjnej. Dane kontaktowe (stanowisko kierowania): tel: 12 385 31 69, 12 385 31 70 Dane kontaktowe (sekretariat): tel: 12 385 31 60 fax: 12 385 31 78 e-mail: kppspproszowice@straz.krakow.pl e-puap: /KomendaPowiatowaPSPProszowice/SkrytkaESP Pozostałe dane kontaktowe znajdują się w zakładce "Kontakt", a także na podstronach poszczególnych wydziałów. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy: -    w szczególnie uzasadnionych przypadkach, -    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Prosimy Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz-proszowice.pl Dziękujemy za wyrozumiałość.
Holler Box
Skip to content